Tinjauan Mengenai Sistem Penapisan Filem di Malaysia.

Bahasa:
Survey on Film Censorship in Malaysia

Tinjauan ini dibuat oleh Pertubuhan Perfileman Sosial (FFN), sebuah organisasi yang membangunkan filem hak asasi di Malaysia.

Objektifnya adalah bagi mengumpul pandangan pemain industri filem dan kreatif, dan masyarakat umum mengenai sistem penapisan filem Malaysia.

Dapatan daripada kajian ini akan digunakan dalam kempen dan inisiatif FFN.

Semua maklumat yang dikumpul akan dirahsiakan. Kami tidak menyimpan data IP, email atau maklumat tentang identiti anda melainkan anda bersetuju untuk melibatkan diri di dalam kajian lain kami pada masa hadapan.

BAHAGIAN 1: Demografi